យន្តហោះ B-52 អាច​មិន​ចូលរួម​ធ្វើ​សមយុទ្ធ​បន្ទាប់ពី​កូរ៉េខាងជើង គំរាម​លុបចោល​ជំនួប​កំពូល​ – CEN