ស្រ្តីម្នាក់រៀបរាប់ទាំងអួលដើមក! ព្រោះ​ត្រូវ​លង់ខ្លួននឹង​​ក្រុមហ៊ុន​​កម្ចី​​ចិន​​ទាំង​នេះ​​​​ទាំង​ការ និង​ដើម​​ឡើងអស់​ជាង​៩ម៉ឺន​ដុល្លារ​ ស្តាប់​នាង​រៀបរាប់​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច!! – CEN