កម្ពុជា​នៅ​មាន​ផ្ទៃដី​ដែល​រង​ផលប៉ះពាល់​ញ្ហា​មីន​និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្ក្រាម​ប្រមាណ​២.០០០​គីឡូម៉ែត្រ​ការ៉េ​ទៀត​ដែល​ត្រូវ​បោសសម្អាត​ – CEN