​ផ្ទុះ​គ្រាប់​នៅ​មូលដ្ឋាន​យោធា​រុស្ស៊ី មនុស្ស​ជាង ២.០០០​នាក់ ត្រូវ​ជម្លៀសចេញ​ជា​បន្ទាន់​ – CEN