លោក​រដ្ឋមន្ត្រី វេង សាខុន​៖ រដ្ឋាភិបាល​ឆេក នឹង​ផ្តល់​ការគាំទ្រ និង​ជួយ​ប្រទេស​កម្ពុជា អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កសិកម្ម​ – CEN