អាមេរិក ដក​យន្តហោះ B-52 ចេញពី​សមយុទ្ធ​រួមជាមួយ​កូរ៉េខាងត្បូង​ – CEN