ចាប់ខ្លួន​ឪពុកចុង រំលោភ​សេពសន្ថវៈ កូនស្រី​ដើម​ – CEN