ម្ចាស់​សិប្បកម្ម​ផលិត​ទឹក​សុទ្ធ ស្រុក​ទឹកផុស ត្រូវ​ជន​មិន​ស្គាល់មុខ ប្រើ​កាំភ្លើង​អាកា​បាញ់​សម្លាប់​ – CEN