ពិតជា​មិន​ស្គាល់​ស្លាប់​មែន​! ក្មេងស្រី​ចិន​ម្នាក់​អើត​តាម​បង្អូច​ឡាន ដោយ​យក​ដំបូល​ឡាន ធ្វើ​ជា​តុ​សំរាប់​សរសេរ​កិច្ចការ​សាលា (​មាន​វីដេអូ​) – CEN