ក្មេងប្រុសអាយុ១៣ឆ្នាំ​រៀប​ការ​នឹង​​ស្រ្តី​​អាយុ​២៣​ឆ្នាំ ដើម្បី​បំពេញ​​បំណង​​ចុង​ក្រោយ​របស់​ម្តាយ​មាន​ជំងឺ​ដ៏​យ៉ាប់​យ៉ឺន តែ​ច្បាប់… (មានវីដេអូ) – CEN