រយៈកាល​១១​ឆ្នាំ កង​យោធា​មួក​ខៀវ​កម្ពុជា ដាក់ពង្រាយ តាម​បណ្តា​ប្រទេស​មួយចំនួន មាន​ជម្លោះ​ប្រដាប់អាវុធ​ – CEN