ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​តួ​ក​គី​ថ្មី​ប្រចាំ​កម្ពុជា​សន្យា​ជំរុញ​វិស័យ​វិនិយោគ ពាណិជ្ជកម្ម និង​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN