ស្ត្រី​ពិការ​ដៃ​កម្រើក​ពុំរួច តែ​អាច​មើលថែទាំ​ប្តី​ដោយ​ជើង ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន (​មាន​វីដេអូ​) – CEN