ឯកអគ្គរាជទូត​អង់គ្លេស​មាន​សុទិដ្ឋិនិយម​ប្រព័ន្ធ​អប់រំ​ផ្ដល់​ជំនឿ​ទុកចិត្ត និង​ផ្ដ​ល់​ក្តី​សង្ឃឹម​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដល់​យុវជន​កម្ពុជា​ជំនាន់​ក្រោយ​ – CEN