គ​.​ជ​.​ប​មិន​ប្តឹង តែ​ស្នើ​ទៅ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ ឲ្យ​ចាត់វិធានការ​បុគ្គល​ដែល​ញុះញង់ មិន​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ទៅ​បោះឆ្នោត​ – CEN