រឿងក្ដី​ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​ទី​ផ្សារភាគហ៊ុន​ក​រ​ណីចេញ​សែក​អត់​លុយ​ជិត​២​លាន​ដុល្លារ​ ​ប្រកាស​សាលក្រម​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៥​ឧសភា​ – CEN