​តុលាការ​ឃុំខ្លួន​ឧកញ៉ា ហូ ចំរើន ចោទប្រកាន់​ពីបទ គំរាមកំហែង​ថា​នឹង​សម្លាប់​ – CEN