​មេដឹកនាំ​សហភាព​អឺរ៉ុប​ត្រៀម​បើក​ទីផ្សារ សម្រាប់​ទំនិញ​សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី​បញ្ចៀស​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ – CEN