កំពុង​ជួយ​សង់ផ្ទះ​ថ្មី ពេល​មាន​ភ្លៀង រន្ទះបាញ់​សម្លាប់​៥​នាក់ នៅ​ស្រុក​ថ្មបាំង​ – CEN