​គ​.​ជ​.​ប ទទួលស្គាល់​គណបក្សនយោបាយ​ចំនួន​៨​ជា​ផ្លូវការ ហើយ​នៅសល់​១២​បក្ស​ទៀត កំពុង​ពិនិត្យ​ – CEN