គ​.​ជ​.​ប ទទួលស្គាល់​អ្នកសង្កេតកា​រណ៍​បោះឆ្នោត ២១៧៨​នាក់ ខណៈ​ជាង​១​ពាន់​នាក់​ទៀត កំពុង​ត្រួតពិនិត្យ​ – CEN