ដល់​ម្លឹង​! ឆ្មា​មួយ​នេះ​បាន​សន្លប់​ពេល​ហិតក្លិន​ធុរេន​ (មានវីដេអូ) – CEN