ដល់ក​! បុរស​អាល្លឺម៉ង់​ម្នាក់​ត្រូវ​១​ជើង​ចំ​កណ្តាល​មុខ​យ៉ាងដំណំ ពីអ្នក​រត់​ម៉ូតូ​ឌុប​ដែល​ជួយ​ឈឺ​ឆ្អាល​ប៉ូលីស​ចរាចរណ៍ ក្នុង​ករណី… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN