អាជ្ញាធរ​រាជធានី​នឹង​កសាង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ជាច្រើន​ទៀត​នៅ​ខណ្ឌមានជ័យ​ដើម្បី​សម្រួល​ចរាចរ​និង​រំដោះ​ការលិចលង់​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN