ក្រុមហ៊ុន​រថភ្លើង​នៅ​ជប៉ុន ចេញមុខ​សុំទោស ក្រោយពេល​រថភ្លើងចេញ​មុន​ម៉ោង ២៥​វិនាទី​ – CEN