រថយន្តដឹកអ្នកដំណើរលួច​ដឹក​សាច់​សត្វព្រៃ​ជាង​១​តោន​ពី​ថៃ​ចូល​ដល់​ភ្នំពេញ​ – CEN