នុះ​! តារា​ម៉ូ​ដែល​ស្រី​នេះ​ប្រឈម​ផ្លូវច្បាប់​ហើយ ខណៈ​គេ​ចោទប្រកាន់​ជាថ្មី «​ថត​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​» ដ៏​អាសអាភាស​នៅ​ហាង McDonald’s – CEN