ពលរដ្ឋ​ប្រមាណ​ជាង​ ១០០ ​គ្រួសារ ​ប្រតិកម្ម​តវ៉ា​ និង​មេ​ផ្សារ​អន្តរជាតិ​បាវិត​ ដែល​ក្លាហាន​ហ៊ាន​សាងសង់​ផ្ទះល្វែង​ចូល​ចំណីរ​ផ្លូវ​របស់​រដ្ឋ​ – CEN