សត្វ​ឆ្កែ​លោត​ចុះ​ទឹក​ជួយសង្គ្រោះ​មិត្ត​របស់​វា​ដូច​ក្នុង​កុន​ (មានវីដេអូ) – CEN