ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ច្រានចោលព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមថា រកឃើញរ៉ែមាសនៅការដ្ឋានក្រុមហ៊ុនចិន ខេត្តព្រះសីហនុ – CEN