​គ​.​ជ​.​ប អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​កំពុង​រស់នៅ ឬ​ធ្វើការ​នៅ​ក្រៅប្រទេស វិលត្រឡប់​មក​បោះឆ្នោត តាម​កាលកំណត់​ – CEN