ក្រុម​អ្នកឃ្លាំមើល​បញ្ហា​សង្គម​ករណី​ក្រុមហ៊ុន​វៀតណាម ចង់​បោះទុន​វិនិយោគ​ដាំ​បន្លែ ផ្លែ​ឈើ​នៅ​កម្ពុជា ក្រសួង​កសិកម្ម​ថា អ្នកវិនិយោគ​គ្រាន់តែ​បង្ហាញ​ពី​បំណង​ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN