ករណី​វិវាទ​ដីធ្លី រវាង​ពលរដ្ឋ ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​លោក​ឧកញ៉ា​លី យ៉ុង​ផាត់ នៅ​ខេត្ត​កោះកុង ក្រសួង​ដែនដី ប្រកាស​ចុះ​ពិនិត្យ និង​ដោះស្រាយ រហូត​ដល់​បញ្ចប់​ – CEN