ស្ត្រី​ម្នាក់​ខូចចិត្ត កូន​ទើប​នឹង​ស្លាប់ ទៅ​ដេក​លើ​ផ្លូវ​រថភ្លើង​ត្រូវ​រថភ្លើង​បើក​កិន​ដាច់​ត្រឹម​ក​ស្លាប់​ភ្លាម​ – CEN