ស្នើ​ជួយ​សម្របសម្រួល​ឲ្យ​កម្ពុជា​អាច​នាំ​ផលិតផល​ស្វាយ ស្វាយចន្ទី មៀន ម្រេច និង​ទឹកមាត់​ត្រចៀក​កាំ ចូល​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN