បង្ហាញមុខ​ជនសង្ស័យ​១០​នាក់​ ភាគច្រើន​ជា​សិស្សសាលា ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​ឆក់​យ៉ាងសកម្ម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN