ពលរដ្ឋ​កូរ៉េខាងជើង ២​នាក់​រត់​ផ្តាច់ខ្លួន​មក​កូរ៉េខាងត្បូង នៅ​ថ្ងៃ​សៅ​រ៍នេះ​ – CEN