ច្រឡំ​ធំ​ហើយ ព្រោះ​គិតថា មនុស្ស​នៅ​ប្រទេស​អ្នកមាន​គេ​លែង​លោភលន់​នោះ​ – CEN