ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកកែវសីមា សំណូមពរ សម្តេច ហ៊ុន សែន សុំធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសក្នុងជម្រៅ ១៥០ម៉ែត្រ – CEN