មេទ័ព​កម្ពុជា ស្នើ​ភាគី​វៀតណាម បន្ត​ជួយ​បណ្តុះបណ្តាល​ធនធានមនុស្ស​បន្ថែមទៀត​ – CEN