​រឹបអូស​រថយន្ត​ធុន​ដ្រា​របស់​មន្ត្រីនគរបាល ដែល​បើក​ដេញ​បុក​ប្អូនធម៌​ពាក់​មី​ – CEN