ចិត្តល្អ​កម្រ​រក ៖ រកឃើញ​ទូរ​ដែក​ទុក​សុទ្ធ​គ្រឿងអលង្ការ និង​លុយ បែរ​ជា​ដើររក​ម្ចាស់​ដើម្បី​ប្រគល់​សង​វិញ​ (មានវីដេអូ) – CEN