ព្រះរាជ​ពិធីបុណ្យ​អុំទូក​រយៈពេល​៣​ថ្ងៃ បញ្ចប់ទៅ​ក្រោម​បរិយាកាស​សប្បាយរីករាយ​និង​សុវត្ថិភាព​ – CEN