ជប៉ុន​និង​សិង្ហ​បុរី ឯកភាព​សហប្រតិបត្តិ​ការ​គ្នា ផ្តោត​លើ​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN