គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​ទទួលស្គាល់​ជា​ផ្លូវការ​១៦​គណបក្ស និង​៤​បក្ស​ទៀត​កំពុង​ពិនិត្យ​ – CEN