ដើម​រដូវវស្សា​ឆ្នាំ​នេះ ពលរដ្ឋ​៣៣​នាក់​ស្លាប់ ដោយសារ​រន្ទះបាញ់​ – CEN