គយ​កម្ពុជា ប្រារព្ធ​ខួប ១០​ឆ្នាំ នៃ​ការដាក់​ឲ្យ​អនុវត្តប្រ​ព័ន្ធ​ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម​ទិន្នន័យ​គយ​ – CEN