គ​.​ជ​.​ប ពន្យល់​ពី តួនាទី និង​ក្រមសីលធម៌ របស់​អ្នកសង្កេតការណ៍​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ចូលរួម​សង្កេតការណ៍ ការបោះ​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្ត្រ​ – CEN