សហគមន៍​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ប្រារព្ធ​ខួប​គម្រប់​៦៩​ឆ្នាំ ដែល​បារាំង កាត់​ទឹកដី​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ឲ្យ​វៀតណាម ត្រួតត្រា​ – CEN