អគារ​កប់​ពពក ដែល​មាន​ដើមឈើ​ជាង ៣.០០០​ដើម នឹង​លេច​រូបរាង​នៅ​អាស៊ី ក្នុង​ឆ្នាំនេះ​ – CEN